Kultūra vidusmēra latvieša dzīvē

Katrai nācijai, katram cilvēkam ir bijusi saskarsme ar mākslas darbiem, mūziku, folkloru u.c. kultūras vērtībām. Daudziem latviešiem kultūra veido piederības izjūtu Latvijai. Tā ir mainīga, taču pamatos stabila gan tiem, kuri joprojām atrodas Latvijā, gan arī emigrējošajiem latviešiem vai lietuviešiem.

Kultūra var ļoti spilgti izpausties latviešu mūzikā un kino. Jau bērnībā, skatoties latviešu filmas, ir iespējams redzēt to atšķirību no citu valstu ražojumiem. Tās ir īpašās un saprotošās sajūtas no latviskas kultūras dzīves atspoguļojuma. Droši vien daudzi atceras un vismaz kaut reizi ir redzējuši 1981. gada filmu “’Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. Droši vien daudzi to pirmo reizi redzēja uz melnbalta televizora, bet tas nemazināja filmas pievilcību to acīs. Šī filma ir veidota uz spilgta tautiskās komēdijas parauga. Tajā lieliski atspoguļota latviešu mentalitāte: materiālo labumu tieksme, labsirdība, arī konkurences cīņas, pašaizliedzība darbā. Spilgts padomju laika spogulis ir mašīna ”Žigulis”. Jāņa Streiča filmas patīk dažāda vecuma cilvēkiem. Viņu noteikti var uzskatīt par spilgtu latviešu kino ikonu. Viņa filmas vienmēr gūst lielu tautas atbalstu, tās netiek aizmirstas arī mūsdienās, piemēram, ”Mans draugs- nenopietns civēks”, ”Likteņdzirnas”, ”Cilvēka bērns”. Starp jaunākajām filmām ir 2010. gada filma ”Rūdolfa mantojums”. Arī tajā ir spilgti attēloti latviešu dzīve un visas tautas vēsture. Dzīve saimēs tuvina dažāda vecuma cilvēkus un vienmēr pastāv mīlestības afēras, kāds liekas to vidū.

Saskarsme ar mūziku noteikti bija katram, kuram vēl nebija televizora vai arī tas vienkārši pārāk daudz elektrību. Ja pa radio dzird dziesmu ar viegli uztveramiem vārdiem un skanīgu melodiju, pastāv liela iespēja, ka daudziem tā iepatiksies. Viens no piemēriem ir ”Prāta Vētra”. Grupas biedri piedzīvojuši Padomju laikus, Latvijas neatkarības atgūšanu, arī tā dēvēto ”dzelzs priekškaru” u.c. laikus, kas nu jau ir daļa no Latvijas vēstures. Tā visa iespaids manāms viņu dziesmās. ”Prāta Vētra” ir dziedājusi arī tautasdziesmas kopā ar V. Vīķi- Frebergu. Viņi spēj uzrunāt dažādu paaudžu cilvēkus, dziesmās atspoguļota latviešu mentalitāte, vēsture, piemēram, ”Mana dziesma”. Koncertā cilvēki šīs dziesmas laikā pacēla rokas gaisā un ieslēdza telefona gaismas. Tas, ka ”Prāta Vētra” vieno cilvēkus, spilgti pierādījās koncertā Mežaparkā , kur bija ap 45 000 cilvēku. Manuprāt, visspilgtākais emocionālais moments bija ”Mana dziesma” izpildījums Dziesmu svētkos.

Kultūra ir ļoti plašs jēdziens, jo ietver būtībā jebko, kas ir sabiedrības radīts ar garīgo un fizisko darbu. Tas, ka kultūra ir visapkārt vēl nenozīmē, ka tā ir daļa no personas. Pie tā ir jāstrādā – jāizprot tās vērtība. Latviešiem kultūrai ir jābūt neizsmeļamai un neparakstāmai vērtībai ar tautasdziesmām, folkloru, dziesmām un citām lietām, kas katram ir svarīgas, lai vienlaikus arī attīstītu latviešu pašcieņu un patriotismu. Ir svarīgi jau no mazotnes novērtēt uz izjust dažādas kultūras vērtības, tās iekļaujot savā dzīvē. Tādējādi tiek celts visas valsts kultūras līmenis un kultūra ir dzīva, kas ir ļoti svarīgi šajā tehnoloģiju laikmetā. Tāpat ir svarīgi saglabāt šo daļu, kas pieder pie sajūtas, ka esi latvietis.

Atsauce un attēls no GetEuro Lietuva!